Sweden

Consultecgruppen – Programvaror och tjänster för hela byggbranschen

Consultec är ett ledande företag inom utveckling av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Idén bakom alla våra tjänster och program är att de ska förenkla din tillvaro med planering, kalkylering, projektering och uppföljning. Allt för att arbetet ska flyta på smidigt och för att du ska få tid över till huvudverksamheten. Förutom tjänster kopplade till våra program erbjuder vi tjänster inom arkitektur och konstruktion.

Mer än 30 års erfarenhet

Consultecgruppen är en svensk företagsgrupp som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco Plc. Vi började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktörskontor som tidigt såg nyttan av effektiva IT-verktyg. I mitten av 80-talet kompletterades serviceutbudet därför med datorverktyg och i början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-verktyg som i dag nått en marknadsledande ställning.

Vi var först i världen med att skapa ett konstruktions- och byggprogram anpassat för Windowsmiljö och idag är vi marknadsledande i Sverige när det gäller effektiva IT-verktyg för bygg- och installationsbranschen.

Rötterna i branschen

En av anledningarna till att vi i dag är marknadsledande inom flera områden är att vi är byggare och installatörer i grunden. Vi förstår branschens behov. Utan rötterna i branschen skulle vi aldrig kunna utveckla användarvänliga IT-verktyg som gör arbetet enklare för dig. Vi skulle inte heller på ett trovärdigt sätt kunna ge dig relevant utbildning och support. För oss räcker det inte med att kunna programmen, vi måste kunna branschen också.

Consultecgruppen

Consultecgruppen är en koncern som består av moderbolaget Consultec Group AB samt dotterbolagen Consultec ByggProgram AB, Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB och Consultec System AB. Verksamheten sysselsätter 90 personer i Skellefteå, Umeå, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg, Växjö, Kristianstad och Helsingborg.

Sedan 2003 ägs Consultecgruppen av Eleco Plc. I Eleco Plc har vi en stabil ägare som satsar både på mjukvaruutveckling och på byggverksamhet. Genom våra ägare ökar även våra möjligheter att lyckas internationellt.

Läs gärna mer om oss, våra produkter och tjänster på www.consultec.se

How to contact us:

Consultec ByggProgram AB
Box 709 SE-931 27 Skellefteå

Sweden

tel:  +46 (0) 910 878 00
info@consultec.se
www.consultec.se