METODA ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO I ZARZĄDZANIA WOLNYMI ZAPASAMI W ASTA POWERPROJECT

W projektach budowlanych, jednym z głównych problemów w planowaniu
i kontroli jest sporządzenie harmonogramu projektu. Kierownicy projektów
oraz planiści posługują się oszacowaniami czasowymi, usiłując zapewnić
terminowe zakończenia zarówno poszczególnych zadań jaki i całego
projektu.

PDF Download